Suoraan sisältöön

Julkaistu 12.03.2020

Etelä-Savo tähtää monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi ja hakee nyt yrityskumppaneita

Monipaikkainen asuminen koskettaa yhä suurempaa osaa suomalaisista, mutta ilmiön vaikutuksia ei vielä tunneta hyvin. Suomessa yleisin monipaikkaisen asumisen ilmenemismuoto on vapaa-ajan asuminen, joka myös muuttuu tällä hetkellä voimakkaasti. Etelä-Savo tarttuu tähän uudessa hankkeessaan ja tähtää monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi Suomessa. Nyt etsitään yrityksiä uuteen verkostopilottiin.

Monipaikkainen asuminen vaikuttaa ihmisten identiteettiin ja toimintaan sekä edellyttää yhteiskunnalta kykyä vastata tähän muutokseen. Monipaikkaisia asukkaita ovat henkilöt, joilla on käytössään vähintään kaksi eri asuntoa tai kotia, joissa vietetään aikaa ja yövytään vuorotellen tai kausittain. Monipaikkaisen asumisen ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi vapaa-ajan asuminen, työskentely tai opiskelu eri paikkakunnalla sekä perhetilanteisiin liittyvät asumisjärjestelyt.

Etelä-Savossa vapaa-ajan asuminen on erityisen keskeinen monipaikkaisen asumisen muoto ja alueen elinvoimaan, talouteen ja palvelutarjontaan vaikuttava tekijä. Maakunnassa on lähes 50 000 vapaa-ajanasuntoa, joilla yövytään yhteensä noin 7 miljoonaa kertaa vuodessa. Kausiväestö jopa kaksinkertaistaa Etelä-Savon väkimäärän vuodenvaihteen tilastoväkilukuun verrattuna. 

– Monipaikkaisuus ja erityisesti vapaa-ajan asuminen on Etelä-Savolle merkittävä voimavara. On tärkeää panostaa vapaa-ajan asumisen kehittämiseen, jotta voimme varmistaa maakuntamme tulevaisuutta suosittuna vapaa-ajan asumisen alueena sekä vahvistaa alueen elinvoimaa monipaikkaisen asumisen avulla, sanoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä. 

– Maakunnan yrityksillä on keskeinen rooli erilaisten vapaa-ajan asumisen palvelujen tarjoajina, sillä palvelujen kysyntä kasvaa. Toteutamme Mikkelin seudulla ja Savonlinnassa yritysverkostopilotit, joihin voidaan ottaa mukaan 5-10 yritystä kummaltakin alueelta. Toivomme pilotteihin osallistuvien yritysten sitoutuvan kehittämistyön tavoitteisiin ja yhteiseen työskentelyyn sekä ymmärtävän vapaa-ajanasukkaiden merkityksen liiketoiminnassaan. Verkostopiloteissa etsimme yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja vapaa-ajan asumisen palvelujen haasteisiin.

Uudessa hankkeessa luodaan kehittämis- ja osaamiskeskittymä, joka tukee Etelä-Savon erikoistumista vapaa-ajan asumisen kehittämiseen ja tutkimukseen. Tarkoitus on muun muassa rakentaa vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva toimintamalli vapaa-ajan asumisen jatkuvaan kehittämiseen. Vapaa-ajanasukkaille suunnataan viestintää Laiturilla-brändin alla, ja vuorovaikutusta vapaa-ajanasukkaiden kanssa vahvistetaan digitaalisen Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen avulla.

– Mökkeily tuo maakuntaan paitsi euroja myös elämää ja sosiaalista pääomaa. Kaupungistumisen vastavoimana vapaa-ajan asumisen merkityksen ennakoidaan vielä vahvistuvan tulevaisuudessa, ja siinä on meidän mahdollisuutemme, toteaa Pihkala.

– Moni pystyy jo luontevasti jakamaan aikaansa vapaa-ajanasunnon ja kaupunkiasumisen välillä ympäri vuoden. Monipaikkainen eläminen on tätä päivää, lisää projektikoordinaattori Panu Litmanen Savonlinnan Hankekehitys Oy:stä. 

Lisätiedot
Tuula Pihkala, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi
Panu Litmanen, Savonlinnan Hankekehitys Oy, 044 417 4971, panu.litmanen@savonlinna.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hanke eli Laiturilla 2 -hanke tekee työtä vapaa-ajan asumisen kehittämiseksi Etelä-Savossa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Lisää tietoa hankkeesta ja vapaa-ajan asumisesta Etelä-Savossa www.laiturilla.fi.