Suoraan sisältöön

Suosi uusiutuvia energiamuotoja 

Sähköistetyillä mökeillä suositeltavin vaihtoehto on uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu sähkö. Uusiutuvilla energiamuodoilla tarkoitetaan energiaa, joka on tuotettu muilla kuin fossiilisilla energialähteillä. Uusiutuvia energiamuotoja ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia, bioenergia, vesivoima ja geoterminen energia. 

Omilla aurinkopaneeleilla tuotetulla sähköllä voit täydentää verkkosähköä. Aurinkosähkön avulla voit kasvattaa energiaomavaraisuutta ja varautua sähkön hinnanvaihteluihin. Aurinkopaneelien oikeaa mitoitusta miettiessä on hyvä ottaa huomioon käyttökohde ja tarpeet sekä aurinkoenergian tuottoon vaikuttavat tekijät (mm. ilmansuunta, kattokaltevuus ja varjostukset). 

Aurinkosähkö on hyvä ratkaisu myös mökkitonteille, joille on vaikeaa tai mahdotonta saada verkkovirtaa. Aurinkosähkön varastointia varten on olemassa ns. mökkipaketteja, jotka sisältävät aurinkosähkökäyttöön suunnitellut akut. Sähkön varastoiminen akustoon on verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä (off-grid) välttämätöntä, jotta sähköä olisi tarjolla myös auringon laskettua. Off-grid-järjestelmästä ei asennuskustannusten jälkeen tule muita kustannuksia. Järjestelmä maksaa itse itsensä takaisin vuosien aikana, kun sinun ei tarvitse maksaa sähkölaskuja. 

Aurinkolämpö on auringon lämpösäteilyn hyödyntämistä aktiivisesti tai passiivisesti. Passiivisessa hyödyntämisessä lämpö varastoituu rakenteisiin ilman aurinkokeräimiä ja vähentää rakennuksen energiankulutusta. Muun muassa rakennuksen sijainnilla ja suuntauksella sekä ikkunoiden ilmansuunnalla on tässä merkitystä. Aktiivisessa hyödyntämisessä lämpö otetaan talteen aurinkokeräimillä ja hyödynnetään esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Talvikausi on tietenkin haastava, kun aurinkolämmön määrä on Suomessa hyvin vähäinen. 

Erilaisten lämpöpumppujen suosio kasvaa jatkuvasti. Lämpöpumpuilla hyödynnetään, lämpöpumpputyypistä riippuen, lämpöenergiaa muun muassa ulkoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta. Lämpöpumppuja käyttämällä voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia säästöjä ja ympäristöhyötyjä erityyppisissä kiinteistöissä. 

 

Lue lisää