Suoraan sisältöön

Mökkipaikkasuhde on elinvoimaresurssi

Manu Rantanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Kuntien elinvoimasta on käyty paljon keskustelua, mutta usein niissä unohdetaan monipaikkaisuuden merkitys. Vapaa-ajanasukkaat toimivat monissa rooleissa, jotka eri tavoin tukevat mökkivaltaisten kuntien elinvoimaa. Toiminnan taustalla on monia tekijöitä, joista yksi keskeinen on suhde mökkipaikkaan. Mökkipaikkasuhde muuttuu vähitellen niin yksilöillä kuin yhteiskunnan tasolla. Myös nuoremmalla mökkiläissukupolvella, joka ei vielä ole omistajan asemassa, on usein läheinen suhde mökkipaikkaan. Tämä voidaan nähdä mökkikuntien resurssina, joka osin vielä odottaa realisoitumistaan. Olisi siksi tärkeää, että vapaa-ajanasukkaiden mökkipaikkasuhdetta pyritään huomioimaan kuntien elinvoimatyössä.

Mikäli haluat katsoa aiheeseen liittyvän videon, klikkaa Miten suhde mökkipaikkaan liittyy sekä kuntien elinvoimaan että koronaan?

Jaa