Suoraan sisältöön

Second Homes and Local Development in Croatia and Finland - Vapaa-ajan asuminen ja paikalliskehitys Kroatiassa ja Suomessa (powerpoint-esitys äänellä) 

Geran-Marko Miletić (Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb, Croatia) and Manu Rantanen (University of Helsinki, Ruralia Institute)

Second Homes and Local Development in Croatia and Finland: A Quest for a More Inclusive Approach -
Vapaa-ajan asuminen ja paikalliskehitys Kroatiassa ja Suomessa: Kohti osallistavampaa lähestymistapaa

These two countries, Croatia and Finland, have a rich but somewhat different history in the development of second homes. In both countries, second homes are important but there are differences in their governance and recognition in local development. In this presentation, the differences and similarities of second homes and second homers in Croatia and Finland are compared in order to find an approach which is more inclusive in their development.

Sekä Kroatia että Suomi ovat maita, joissa vapaa-ajan asumisella on pitkät perinteet. Eroavaisuudet maiden maantieteessä, historiassa ja vapaa-ajan asumisen hallinnassa antavat mahdollisuuden keskinäiseen oppimiseen. Pyrkimyksenä on entistä paremmin huomioida vapaa-ajan asuminen kummankin maan aluekehityksessä.

Jaa